Zdravstvene ustanove u kojima se utvrđuje zdravstvena sposobnost pomoraca

04.12.2020.

Zdravstvene ustanove u kojima se utvrđuje zdravstvena sposobnost pomoraca:

ZDRAVSTVENA USTANOVA:

OVLAŠĆENI DOKTOR:

1.  Dom zdravlja Bar

Dr Milenka Vraneš – Grujičić

2. Dom zdravlja Kotor

Dr Gordana Popović

3. Dom zdravlja Herceg Novi

Dr Aleksandra Kolundžić

4. Dom zdravlja Podgorica

Dr Cvetana Vukajlović

5. Dom zdravlja Tivat

Dr Aleksandra Kolundžić

6. Poliklinika „Dr Vuksanović“ - Bar

Dr Miodrag Bulatović

7. Poliklinika „Diagnostica“ – Podgorica

Dr Luka Janičić

8. Privatna zdravstvena ustanova“Naša Medicina“

Dr. Milan Vujinović


Nazad