LUČKE KAPETANIJE BAR I KOTOR


Lučke vlasti, vlasti luke na ovim područjima javljaju se još od Edikta Marije Terezije 1774. godine, gdje organizacija pomorske službe dobija formu koja se i do dana danas nije mnogo promijenila.

U Crnoj Gori aktivno rade Lučke Kapetanije u Baru i Kotoru.

Saznaj više

O nama


Lučke vlasti, vlasti luke na ovim područjima javljaju se još od Edikta Marije Terezije 1774. godine, gdje organizacija pomorske službe dobija formu koja se i do dana danas nije mnogo promijenila. Do kraja Prvog svjetskog rata, za ovo područje glavna lučka kapetanija je bila u Meljinama. Poslije Prvog svjetskog rata formira se Uprava pomorstva pri ministarstvu saobraćaja. Do 1933. godine, Lučka kapetanija Kotor je imala status Lučke kapetanije II reda, a od 1933. godine u okviru Pomorskog okruga Kotor, Lučka kapetanija Kotor je dobila status Kapetanije I reda.

Poslije Drugog svjetskog rata osnovana je pri ministarstvu saobraćaja 1945. godine, Glavna uprava pomorstva sa četiri odjeljenja: Opšte, Pravno, Tehničko i Odjeljenje za pomorsku politiku, a radi što uspješnijeg upravljanja ovim poslovima u Splitu je osnovana Uprava pomorstva pod upravom i nadzorom Glavne uprave pomorstva u Beogradu, kao njen istureni organ na terenu. Uprava pomorstva je imala nautičko, pravno tehničko, i ostala još neka druga odjeljenja, a Glavna uprava pomorstva bila je ovlašćena da po potrebi osniva u zemlji Lučka poglavarstva, Lučke kapetanije i Lučka zastupništva koja su tom prilikom i osnivana. Godine 1946. osnovano je Ministarstvo pomorstva FNRJ u čiju nadležnost su prešli iz Ministarstva saobraćaja odnosno njegove Glavne uprave pomorstva, svi poslovi pomorstva. Prilikom ove reorganizacije formirano je i 14 Lučkih kapetanija i određen broj ispostava među kojima i Lučka kapetanija Kotor. Donošenjem odluke o predaji preduzeća na upravljanje radnicima i decentralizacija koja je usIijediIa u privredi 1950. i 1951. godine, službenim listom FNRJ od 01.01.1952. godine, osnivaju se Uprave pomorskih oblasti: sjevernog Jadrana na Rijeci, srednjeg Jadrana u Splitu i južnog Jadrana u Kotoru. Uprava pomorske oblasti južnog Jadrana, prestaje sa radom 01.04.1963. godine, kada stupa je na snagu nova organizacija Lučke službe u Crnoj Gori, prema kome su na mjesto ranije tri kapetanije osnovane samo dvije kapetanije u Kotoru i Baru.

Ova organizacija i raspored Lučkih kapetanija i njihovih ispostava traje i do dananjih dana.

Novosti


Pročitajte više

Sve novosti

Kontakt


Za sve potrebne informacije možete se obratiti Lučkim kapetanijama Bar i Kotor. Ispod su istaknute kontakt informaicje.

Benovo bb, 85330, Kotor

Obala 13 jula 18. 85000, Bar

Lučki kapetaniBruno Brkanović

Predrag Ratković

Kapetan lučke kapetanije Bar

Detaljnije

Mirko Fuštić

Mirko Fuštić

Kapetan lučke kapetanije Kotor

Detaljnije