Prijavite korupciju, nepotizam i sve zloupotrebe u našem resoru

28.05.2021.

Ministarstvo kapitalnih investicija (MKI) pokrenulo je akciju: „Prijavite korupciju, nepotizam i sve zloupotrebe u našem resoru“. Potrebno je da sve uprave i kompanije, nad kojima MKI vrši nadzor, na web site-ovima i oglasnim tablama istaknu poziv iz priloga.

MKI ohrabruje zaposlene u upravama i preduzećima, pod nadzorom ovog Ministarstva, da prijave sve sumnje u potencijalne zloupotrebe na e-mail: [email protected], uz garantovanu anonimnost prijava.

Podsjećamo da je jedan od ključnih prioriteta prve demokratske Vlade u Crnoj Gori nulta tolerancija na korupciju, nepotizam i zloupotrebe bilo koje vrste.


Nazad